top of page

Activating the Ecosystem: Community driven growth

Päivitetty: 20. huhtik.

Abraca's strategy work is based on crystallising the purpose of your business to build the brand identity around that. This makes it possible to activate organic growth with the help of a strong community.

 • Impactful influencer marketing: Sharing the purpose through influencers who support the same values instead of traditional product marketing

 • Launching concrete actions around the company mission with the customer community

 • Strengthening the organic online community with an active dialogue

 • Creating win-win collaborations with businesses who have the same target customer group

 • Building strong value-based investor relations

 • Transparency throughout the value chain to increase loyalty between different stakeholders


The following case examples will soon be translated to English


Vahva yhteisö brändin ytimessä


Vahva yhteisö brändin ytimessä luo ponnahduslaudan orgaaniselle kasvulle. Kun koko yritystä ympäröivä yhteisö aktivoidaan saman mission ympärille, muuttuu vastuullisuus vaikuttavuudeksi.


Lilja - Yhteisö mukana missiossa

Lilja on luonut kansainvälisessä nousussa olevan brändin kierrätysmateriaaleista tehtyjen uimapukujen ympärille. 2021-2022 vaihteessa rakensimme yhdessä heidän liiketoimintasuunnitelmansa ekosysteemimallin pohjalle. Työstön myötä yrityksen missio saatiin tuotua toiminnan keskiöön. Tämän pohjalta syntyi myös #liljapicking-formaatti, joka aktivoi brändin nopeasti kasvavan, yli 30 000 seuraajan, yhteisön mukaan merenpelastustalkoisiin.


Suunnittelimme konseptin, jonka myötä Lilja aloitti yhteistyön Itämeren suojeluun keskittyvän John Nurmisen Säätiön kanssa. Liljan tilaukset pakataan pussiin, joka haastaa asiakkaan keräämään siihen roskia lähirannoiltaan. Asiakkaat osallistuvat jakamalla keräyslokaation ja tagaamalla osallistumisensa somessa. Lilja päivittää interaktiivista karttaa asiakkaiden keräämästä roskan määrästä ja lokaatioista sekä lahjoittaa jokaisesta osallistumisesta rahaa Itämeren suojeluun.


Ekosysteemirakenteen myötä meidän oli helppo luoda kokonaisvaltainen konsepti, joka täyttää samanaikaisesti useita yrityksen tavoitteita.

 • Tietoisuuden lisääminen mission merkityksellisyydestä

 • Vaikuttava vaikuttajamarkkinointi: Viestinnässä sitouttava asiasisältö pelkän tuotemainonnan sijaan

 • Mission konkreettinen toteutus ja brändin vahvistaminen arvostetun hyväntekeväisyysyhteistyökumppanin kanssa

 • Yhteisön aktivointi osaksi ratkaisua

 • Orgaaninen someyhteisön kasvattaminen

 • Asiakaskunnan sitouttaminen interaktiivisen vuorovaikutuksen kautta

 • Pakkausjätteen minimointi

Image: Lilja the Label (Lilja Picking campaign that activates the community to pick trash from their local beaches)


Almada - Someyhteisö osana tuotteiden ja brändin rakennusta

Almada on vaikuttajakaksikko Alexa Dagmarin ja Linda Juholan perustama laadukkaita ja ajattomia neuletuotteita valmistava brändi. Almada perustettiin vuonna 2020 ja jo alkuvaiheessa vuonna 2021 aloitimme yhteisen strategiatyön rakentaen yrityksen liiketoimintasuunnitelman. Alexan ja Lindan intohimo ja vahva vaikuttaja-ammattilaistausta on luotsannut Almadan historiallisen nopeaan kansainväliseen kasvuun suomalaisena muotimerkkinä.


Ekosysteemirakenteessa yrityksen eri osa-alueista luodaan yhtenäinen kokonaisuus. Kirkastamalla kohderyhmän, potentiaaliset yhteistyökumppanit ja brändin viestinnälliset ja visuaaliset kulmat linjaan yrityksen arvojen ja mission kanssa saatiin selkeä linjaus siitä, minkälaisen yhteisön rakentamiseen Almadalla halutaan keskittyä. Työstössä korostui yhteisön aktivoinnin merkitys aina tuotteiden suunnitteluvaiheesta huoltoon ja kierrätykseen saakka.


Almada on onnistunut luomaan erittäin vahvan orgaanisen kysynnän uusille tuotteille aktivoimalla asiakkaat Instagramin kautta mukaan jo suunnitteluprosessiin. Toimimalla aktiivisessa vuorovaikutuksessa selkeästi samoja arvoja ja brändi-ilmettä kommunikoivien vaikuttajien kanssa, Almadan brändi pysyy vahvana ja selkeänä kautta linjan. Strategiatyömme myötä Almadan rooli kestävän kehityksen edistäjänä korostui ja yritys käynnisti tuotteiden hoitopalvelun, josta ensimmäisenä julkaistiin kattava tuotteiden itsehoito-opas ja hoitotuotteet. Yrityksen ja sen tuotteiden ikääntyessä asiakkaiden käytössä huolto- ja kierrätyspalvelun kattavuutta päästään asteittain laajentamaan.


Yhteisön aktivoinnilla osaksi brändinrakennusta voidaan luoda tuloksellista kasvua monella mittarilla

 • Luomalla ja varmistamalla kysyntä jo suunnitteluvaiheessa pystytään minimoimaan ylituotanto ja optimoimaan just-in-time varastonkierto

 • Maksetun somemarkkinoinnin tehokkuus on ollut pitkään laskussa kun tarkasti rajatun oikean kohderyhmän tavoittaminen on vaikeutunut yksityisyysrajoitteiden myötä. Tunnistamalla samaa kohderyhmää tavoittavat yhteistyötahot luodaan win-win ratkaisuita, jossa molemmat tavoittavat kustannustehokkaasti sitoutuvinta avainkohderyhmäänsä.

 • Oman brändi-ilmeen avainsanojen kirkastamisen kautta voidaan löytää (mikro)vaikuttajia, joiden sisältö vastaa omaa brändiä. Näiden tuottama materiaali toimii myös omissa kanavissa ja vähentää kuvatuotannon tarvetta.

 • Innostamalla asiakkaat pitämään huolta tuotteistaan voidaan vahvistaa laatumielikuvaa ja asiakaslojaliteettia. Kun asiakkaiden tuotteet pysyvät pitkään hyvässä kunnossa, he myös toimivat mikrovaikuttajina brändin puolesta omissa yhteisöissään.


Kuva: Almada Label


Lovia - Yhteisöllinen arvoketju

Lovia on ylijäämämateriaaleista täysin läpinäkyvällä tuotantoketjulla asusteita valmistava design-brändi, jonka toimitusjohtajana toimin vuoden 2021 alkuun saakka. Muotialan kasvottomuuteen kyllästynyt Lovian perustaja Outi Korpilaakso oli luonut läpinäkyvän tuotantoketjun sillä ideologialla, että hänen tulee tuntea tekijät ja heidän olosuhteensa luottaakseen toiminnan vastuullisuuteen. Hän rakensi yrityksen tuotantoketjun poikkeuksellisella "direct-to-producer" ajatuksella ilman välikäsiä.


Tullessani mukaan toimitusjohtajaksi vuoden 2017 lopussa lähdimme rakentamaan arvoketjua samalla periaatteella myös rahoittajien ja asiakkaiden suuntaan. Myyntirakenne muutettiin "direct-to-consumer" malliseksi oman nettikaupan ja liikkeen kautta tapahtuvan myynnin pohjalle. Myös muiden yhteistyökumppaneiden kanssa rahoittajista vaikuttajiin luotiin mahdollisimman tiivis kommunikaatio. Yhteinen innostus löytyi erilaistenkin tahojen kanssa intohimosta samaan missioon.


Vaikuttajien kanssa henkilökohtaisia suhteita luodaan osallistamalla heitä koko tuotantoprosessiin niin, että he saavat rakentaa oman tuotteensa valitsemistaan materiaaleista. Tämän pohjalta on syntynyt Lovian suosittu "Colour Drop" -ennakkotilauskampanja, jossa vaikuttaja suunnittelee oman rajoitetun eränsä. Vahvan yhteistyösuhteen luominen johti usean vaikuttajan siirtymiseen Lovian osakkaaksi vuonna 2021. Lue lisää Lovian yhteisövetoisesta rahoituskierroksesta täältä.


Yhteisöllinen arvoketju auttaa luomaan yritykselle joustavan ja kestävän ytimen

 • Vahvojen henkilökohtaisten suhteiden arvo näyttäytyy erityisesti kriisitilanteissa. Lue täältä lisää, kuinka tämä edisti kasvun luomista Lovialla myös koronakriisissä.

 • Tuotantoketjujen alkupäässä olevat tekijät jäävät usein vaille näkyvää arvostusta. Näkyväksi tuominen parantaa työn mielekkyyttä ja näkyy laadussa ja palvelualttiudessa.

 • Osallistamalla vaikuttajat koko tuotantoprosessiin heille saadaan luotua vahva intressi ja ymmärrys kommunikoida bränditarinaa syvällisellä tasolla.


Kuva: Lovia


bottom of page